IK-werk aan werkplezier

(Wandel)coaching voor méér vitaliteit en/of (samen)werkplezier

Ben je toe aan persoonlijke begeleiding voor meer mentale kracht en (samen)werkplezier? Dan ben je bij mij aan het goede adres. Mijn werk is één van mijn grote passies en ik loop graag met je mee (letterlijk of figuurlijk, weer of geen weer) in jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling. Ga je met me mee?

Aanpak in 7 stappen


Stap 1: vrijblijvend kennismakingsgesprek

Het kennismakingsgesprek duurt een uur en vindt plaats bij mijn coachingspraktijk in Leusden. Kijk bij contact voor adres en route.

 

 

 

In dit gesprek bespreken we je situatie, klachten, leerwensen en mijn werkwijze. Als er een wederzijdse klik is en de werkgever toestemming geeft om te starten met het coachingstraject nemen we de volgende stap.

Stap 2: uitgebreide intake en vragenlijstafname

In het intakegesprek gaan we op hoofdlijnen in gesprek over je persoonlijke geschiedenis. Het helpt mij om een beter beeld te krijgen van je ontwikkeling en om samen gedragspatronen te herkennen. Na dit gesprek vul je zelfstandig en deels online een aantal vragenlijsten in. Deze geven meer zicht op je persoonlijkheid, wijze van stresshantering, je communicatiestijl en de aard van je klachten (als je die hebt). Deze vragenlijsten geven een visie op je coachvraag en de aandachtspunten/leerdoelen voor het coachingstraject.

 

Op basis van de totale intake (kennismakingsgesprek, intakegesprek en vragenlijstafname) maak ik een kort coachingsplan. Hierin staan: het beeld dat uit de intake naar voren komt, een voorstel voor de belangrijkste ontwikkelpunten en adviezen voor jou en je werkgever.

 

Stap 3: 1e coachingsafspraak

Dit gesprek vindt een week na de uitgebreide intake plaats. In dit gesprek bespreken we het coachingsplan, scherpen we de coachingsdoelen waar nodig verder aan en gaan we hiermee aan de slag. In dit gesprek bereiden we vaak ook al het overleg op het werk voor, de volgende stap in het traject. Vanzelfsprekend gaat er zonder jouw toestemming geen informatie naar je werkgever of anderen. Dat is conform de beroepscode van het NIP, de branchevereniging waarbij ik aangesloten ben. 

 

Stap 4: overleg op het werk met alle betrokken partijen

Zo snel mogelijk na de 1e coachingsafspraak plannen we een overleg met alle betrokken partijen: jou, je manager, eventueel een HR-adviseur en bij ziekte ook de bedrijfsarts. In dit overleg stemmen we verder af over de doelen voor het coachingstraject. Dat schept duidelijkheid naar alle partijen en maakt de resultaten meetbaar. Zo kunnen we aan het eind van het traject tenminste ook het succes van de coaching bepalen. Daarnaast staan we stil bij hoe alle betrokken partijen je tijdens dit traject effectief kunnen ondersteunen. Wanneer je hier toestemming voor geeft ontvangt de manager, en eventueel de betrokken HR-adviseur, na dit overleg een kort verslag met daarin de besproken coachingdoelen, adviezen en gemaakte afspraken. 

 

Stap 5: resterende coachingsafspraken

In de resterende (meestal 7) gesprekken werken we doelgericht en praktisch aan het gewenste resultaat. Bij stress- en uitputtingsklachten werken we eerst aan fysiek herstel. Zodra je meer energie hebt en enigszins in staat bent je te concentreren gaan we met de oorzaak van je klachten aan de slag. Waarom put je jezelf uit? Welke onderliggende overtuiging ligt hieraan ten grondslag? Je leert hoe je op een meer effectieve manier kunt omgaan met sterke overtuigingen, zoals: 'Ik moet altijd de hoogste kwaliteit leveren', 'Ik mag anderen niet teleurstellen' en 'Ik moet sterk zijn'. Elke sessie ronden we af met leerpunten en concrete mogelijkheden voor actie. Regelmatig evalueren we de ontwikkeling op de vooraf bepaalde doelstellingen. In het laatste gesprek bespreken we hoe de ingezette koers kan worden vastgehouden en bereiden we samen het gezamenlijk eindoverleg voor.  

 

Stap 6: tussenevaluatie (optioneel)

Het is geen ‘must’, maar soms is het handig om tussentijds nog een keer met alle betrokken partijen om tafel te gaan zitten om te kijken of we de juiste koers varen. Soms moeten de doelen wat bijgesteld of zijn er minder/meer gesprekken nodig dan aanvankelijk gepland. Meestal is het een bevestiging dat we goed op weg zijn. En dat is voor jou waarschijnlijk een extra stimulans om door te gaan.

 

Stap 7: 2e overleg op het werk

In het 2e overleg op het werk blikken we met alle betrokkenen terug, bespreken we bereikte resultaten en kijken we vooruit. Je geeft aan hoe je aan je ontwikkeling wil blijven werken en hoe anderen je hierbij kunnen helpen. 

 

Hoe werk ik? 

Ik werk vooral met de kennis en inzichten vanuit de positieve psychologie. Deze stroming binnen de psychologische wetenschap richt zich op het versterken van positieve eigenschappen van mensen, zoals hun kwaliteiten en vaardigheden. Reden hiervoor is dat jarenlang onderzoek heeft laten zien dat het versterken van positieve kwaliteiten, zoals dankbaarheid en optimisme, niet alleen leidt tot afname van psychische klachten, maar tegelijkertijd veerkracht vergroot. Mijn stijl is dus positief, maar ook praktisch, inzichtgevend en resultaatgericht. Naast krachtige oefeningen vanuit de positieve psychologie werk ik graag met ACT en Voice Dialogue. Hierin is de visie dat mensen meer leren van ervaren en doen dan van alleen maar 'praten over'. Onderdeel van elk rechtstreeks coachingstraject bij IK-werk is het boekje Ik (k)en mijn ikken, ontdek andere kanten van jezelf van Karin Brugman, Judith Budde en Berry Collewijn.

 

Wandelcoaching 

Beweeg je liever dan dat je stilzit? Geen probleem! Ik ga graag met je op pad om samen te werken aan jouw leerdoelen. Mijn praktijk bevindt zich aan het prachtige landgoed Den Treek, een groot natuurgebied op de Utrechtse Heuvelrug, zeer geschikt voor wandelcoaching. Tip: neem wandelschoenen mee, want het eerste stuk lopen is over een ruiterpad. 

 

 

Wandelcoaching in Leusden

 

Mijn stijl

De mensen met wie ik werk waarderen mij om mijn toegankelijkheid, deskundigheid, betrokkenheid en praktische insteek. Mijn interventiestijl is bij voorkeur zo licht als mogelijk en diep als noodzakelijk, maar ook positief en oplossingsgericht. 

 

Leer je liever in groepsverband?

Kijk dan eens bij Groepstrainingen.