IK-werk aan werkplezier

Wie is IK-werk?

IK-werk is Petra van Reek, Registerpsycholoog NIP/Arbeid & Organisatie en Arbeid & Gezondheid, en gespecialiseerd in het coachen en trainen van professionals die worstelen met spanninggerelateerde klachten en willen werken aan meer vitaliteit en werkplezier.

 

In 1998 heb ik mijn HBO-studie Communicatie Creatief afgerond. Ik ging vol goede moed als accountmanager aan de slag bij een ontwerpbureau, maar ontdekte al gauw dat daar mijn passie niet lag. Ik wilde bedrijven niet adviseren over hun huisstijl, maar bijdragen aan de vitaliteit van mensen en organisaties. Want ik had gezien en ervaren dat vitale mensen vitale organisaties maken.

 

Maar wat maakt mensen vitaal en veerkrachtig? Wat hebben ze nodig om goed, gezond en met plezier te kunnen functioneren? Deze vragen waren voor mij de aanleiding om in 1999 nog Psychologie te gaan studeren aan de Universiteit Leiden. Ik koos voor de richting Arbeid & Gezondheid binnen de afstudeerrichting Sociale & Organisatiepsychologie. Een hoop theorie, met name over groepsdynamica, organisatieverandering en de impact van werkstress, overspanning en burnout op mensen en organisaties. Ik leerde nog relatief weinig over werkplezier. 

In 2003 startte ik als bedrijfspsycholoog bij een psychologisch bureau voor coaching, training, onderzoek en advies in Den Haag. Hier ben ik begonnen met het begeleiden van mensen die met psychische klachten op het werk (bijna) waren uitgevallen, meestal door een combinatie van factoren in werk, privé en hun persoonlijkheid. Ik genoot van mijn werk en bleef mij gretig bijscholen om mijn 'toolbox' verder uit te breiden.

 

Tot op de dag van vandaag investeer ik in bijscholing om up to date te blijven. Geen overbodige luxe, want er is veel veranderd in de relatief jonge wetenschap van de psychologie! Een ontwikkeling in mijn vak die mij erg aanspreekt is de opkomst van de positieve psychologie. Hierin wordt voornamelijk onderzocht wat mensen in werk en privé nu gelukkig maakt en welke interventies hier aan bijdragen (= amplitie). Een groot verschil met de traditionele psychologie die juist een meer negatieve focus heeft. Jarenlang is er namelijk vooral voornamelijk onderzoek gedaan naar wat er allemaal mis kan zijn met mensen en hoe psychische problemen aan te pakken of te voorkomen (= curatie en preventie). 

 

En wat blijkt nu? De positieve psychologie heeft laten zien dat het zinvoller is te investeren in bevlogenheid (amplitie) dan in het aanpakken en voorkomen van stress. Want bevlogen medewerkers zijn niet gestresst en verzuimen dus minder. Ze zijn fysiek en mentaal gezonder, ze slapen beter en zijn significant productiever. Ze zorgen voor een hogere klanttevredenheid, maken minder fouten en zorgen voor minder ongevallen. En precies daarom heb ik er een aantal jaar geleden bewust voor gekozen in mijn coachings en trainingen te werken aan werkplezier. Niet alleen plezierig voor mijn coachees en deelnemers, maar ook voor mij!

 

Mijn stijl is positief, praktisch, speels en resultaatgericht. Ik ga het liefst zo licht als mogelijk en zo diep als noodzakelijk. Ik hoor vaak terug warm en toegankelijk te zijn.

 

IK-werk staat verder voor ‘werken aan jezelf’ in relatie tot je werk. De naam refereert ook aan de verschillende kanten (‘ikken’) in jezelf die vaak onbewust jouw doen en laten beïnvloeden. In een coaching kun je deze kanten onderzoeken en kijken hoe jij de regie over deze ‘ikken’ weer terug kunt pakken.

De drie gezichten in het logo van IK-werk symboliseren deze verschillende ‘ikken’ in jezelf. De gezichten kun je ook zien als de maskers die mensen vaak opzetten om hun kern (de oranje bol) te beschermen. Daarnaast staan ze voor de verschillende partijen die betrokken zijn bij een coaching of training, zoals: de leidinggevende, HR-adviseur en (in geval van ziekte) de bedrijfsarts. De neuzen staan bewust dezelfde kant op, omdat het voor het welslagen van een coaching of training van essentieel belang is dat iedereen op één lijn zit.

 

Wil je weten wat ik precies doe? Klik dan op (Wandel)coaching en GroepstrainingenBekijk hier mijn cv.