IK-werk aan werkplezier

IK-verwerk: op verhaal komen na een groot verlies

Waarom?

Vroeg of laat krijgen we allemaal te maken met verlies. Denk aan het overlijden van een dierbare, ontslag, een scheiding, een kind dat op zichzelf gaat wonen, gezondheidsbeperkingen etc. Zo'n gebeurtenis hakt er meestal flink in en kan leiden tot verzuim. De gemiddelde verzuimduur bij rouw (door verlies in de breedste zin van het woord) is 170 dagen.

 

Voor werkgevers wordt het steeds belangrijker om stil te staan bij hoe om te gaan met verlies. Want het aantal werkende mensen dat te maken heeft met verlies neemt de komende jaren toe. We worden immers allemaal ouder en zullen langer doorwerken. En hoe ouder, hoe meer verliezen je te verwerken krijgt.

 

Wanneer je als werkgever serieus wilt bijdragen aan de vitaliteit en inzetbaarheid van je mensen is het dus belangrijk om ook aandacht te hebben voor verlies.

 

Voor wie?

Speciaal voor mensen die een groot verlies hebben geleden en nog zoekende zijn hoe nu verder, heb ik het 1-op-1-begeleidingstraject Op verhaal komen ontwikkeld. Dit is een persoonlijk traject waarin ik met mensen stilsta bij hun levensverhaal en geleden verliezen om 'innerlijke schatten' te (her)ontdekken: dierbare herinneringen, kwaliteiten, waarden en hun 'eigen-wijsheid'. Met als doel het (her)vinden van een waarde(n)volle koers en het vertrouwen en de kracht om deze te gaan varen.

 

Inhoud?

Dit doen we in 1 op 1 gesprekken en met behulp van schrijfopdrachten, want praten en schrijven helpt bij het verwerken van ingrijpende gebeurtenissen. Op basis hiervan schrijft degene die hier behoefte aan heeft een persoonlijk boek. Dit kan een monument zijn om iemand te eren of een tastbare bron voor de persoon zelf, waar hij of zij bij tegenslag of in moeilijke tijden weer inspiratie uit kan putten.

 

Boek Wil a.jpg

 

Het eerste gesprek staat in het teken van kennismaking en het bespreken van wensen voor de inhoud van het traject en het boek. Op basis van dit gesprek maak ik een voorstel voor het aantal benodigde gesprekken en de kosten hiervan.

 

Daarna gaan we aan de slag met het verhaal dat iemand wil vertellen. Ter inspiratie zijn er genoeg bronnen waar we uit kunnen putten, zoals: herinneringen, foto's, kaarten, (on)vervulde wensen, dromen, muziek, boeken, gedichten etc. Wanneer iemand hier behoefte aan heeft geef ik na afloop van een gesprek een schrijfopdracht ter verheldering, verdieping en/of inspiratie. Ik zet mijn creativiteit graag in om iemand op weg te helpen in zijn of haar schrijfproces.

 

Waar?

De gesprekken voor dit traject vinden plaats in mijn coachingspraktijk in Leusden. Dit is een fijne plek middenin de natuur die alles biedt om op verhaal te kunnen komen: groen, rust en ruimte. In de lievelingskamer van voormalig koningin Juliana.

 

Locatie Leusden.jpg 

 

Interesse?

Neem voor meer informatie contact met me op.